เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อำเภอหว้านใหญ่
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
ทต.ชะโนด
9
13.69
2.15
8.31
10.45
76.35%
2
อบต.ป่งขามดงหมู
10
20.72
4.73
10.51
15.25
73.58%
3
ทต.หว้านใหญ่
8
7.30
0.06
2.17
2.23
30.57%
รวม
27
41.71
6.94
20.99
27.93
66.97%
×