งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.10
0.09
0.00
0.09
87.12%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
13
4.34
3.27
0.01
3.28
75.64%
รวม
14
4.44
3.36
0.01
3.37
75.91%
×