งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
5.00
4.77
0.00
4.77
95.39%
2
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
3
2.23
1.97
0.03
1.99
89.46%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
31.41
25.70
0.06
25.77
82.02%
4
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
13.77
10.29
0.00
10.29
74.73%
รวม
46
52.41
42.73
0.09
42.82
81.70%
×