งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
3
2.91
0.13
2.49
2.62
90.25%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.46
3.39
0.01
3.40
76.29%
รวม
17
7.37
3.53
2.50
6.03
81.80%
×