ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Follow up Disbursement System : MDH-FDS
ประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย 5.0 จากการให้คะแนน 768 ครั้ง)
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 0
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ 0
Online ทั้งหมด 0
Copyright © 2020 Mukdahan City. E-Mail MDH@CGD.GO.TH
Version 3.0.2
×